phone Created with Sketch. +47 23 65 43 03
mail Created with Sketch. kontakt@quickorder.no
security-icon

Hos QuickOrder tar vi ikke sjanser med din sikkerhet

Vi overvåger vores interne systemer alle timer i døgnet.

Overvåking 24/7

Vi overvåker våre interne systemer 24 timer i døgnet. Vi sikrer dermed en stabil og høy oppetid i vårt IT-miljø. Alle systemer overvåkes av både interne og eksterne overvåkingssystemer.

Hos QuickOrder er alle dine data lagret hos os mindst 3 forskellige steder i verden.

Redundans

Data på harddisk betyr ikke nødvendigvis at du er beskyttet mot krasjer. På QuickOrder lagres alle dataene dine hos oss minst 6 forskjellige steder i verden.

Hos QuickOrder bruger vi de stærkeste algoritmer til at sikre din data.

Transportsikkerhet

På QuickOrder bruker vi de sterkeste algoritmer for å sikre dataene dine. Et av de vanligste sikkerhetsproblemene i datatransporter er at serveren ikke beskytter dataene dine godt nok under transport og kan bli avlyttet av en mellommann. Vi kan garantere at dette ikke vil skje hos oss.

Vil du vite mer?

Lær mer

Copyright © 2019 Quick Order AS - Alle rettigheder forbeholdes. Org. nr. 823 095 392